ปก
ยินดีต้อนรับ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง

นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง

นายสัมฤทธิ์ กอไธสง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง


ประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร


กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ